Рубрика: Тесты по медицине

Симптоми та синдроми в хірургії — страница 52

1021 Третій анатомічний орієнтир: A. Стравохід B. Дуга аорти C. Трахея D. Біфуркація трахеї E. Грудинно-під’язикова м’яз 1022 Відділами, недоступними огляду при «класичної» медіастіноскопії, є: A. Трахея B. Біфуркація трахеї C. Коріння обох легень D. Початкові відділи головних бронхів E. Паратрахеальние і…Читать продолжение »

Фтизиатрия — страница 18

341 У пациента 22-х лет во время профилактического осмотра впервые выявлены мелкие обызыствлённые очаговые тени во втором сегменте левого легкого. Три года тому назад патологических изменений в легких не находили. Жалоб нет. Объективно без патологии. Анализ крови в пределах нормы. К какой…Читать продолжение »

Дитячі інфекційні хвороби (2 варіант) — страница 36

701 Хлопчик 10-ти років лікується з приводу псевдотуберкульозу. Назвіть механізм передачі збудника. A. Краплинний B. Контактний C. Фекально-оральний D. Харчовий E. Водний 702 Хлопчик 11 років, реконвалесцент псевдотуберкульозу, середньої тяжкості, з гладким перебігом захворювання. Вкажіть покази до виписки із стаціонару. A. Не…Читать продолжение »

Основи цитології, загальної ембріології та загальної гістології — страница 40

781 Усі твердження вірні, крім: A. Стовбурові клітини є найменш диференційованими і найменш комітованими. B. Детермінація – це визначення подальшого шляху розвитку клітин. C. Гістогенез – це процес утворення та розвиток тканин. D. Диференціація – це процес розмноження клітин. E. Комітування –…Читать продолжение »

Спеціальні питання гігієни і екології — страница 7

121 При нагрівному мікрокліматі збільшується ризик таких захворювань: A. Інфекційні захворювання, хвороби серця B. Хронічні хвороби нирок C. Хвороби крові D. Хронічні захворювання органів дихання E. Хронічні хвороби шкіри 122 При охолоджуючому мікрокліматі збільшується ризик таких захворювань: A. Інфекційних, хронічних захворювань органів…Читать продолжение »

Основы цитологии, общей эмбриологии и общей гистологии — страница 58

1141 К какому виду тканей принадлежит ретикулярная ткань? A. Рыхлая соединительная ткань. B. Плотная оформленная соединительная ткань. C. Плотная неоформленная соединительная ткань. D. Соединительная ткань со специальными свойствами. E. Костная ткань. 1142 Известно, что плазматическая клетка производит специфические антитела на определенный антиген.…Читать продолжение »

Організація судово-медичної експертизи — страница 23

441 Протягом якого часу (літньої пори) комахи (членистоногі, безхребетні тощо) можуть перетворити труп дорослої людини в скелет? A. 1,5 – 2 тижні B. 2,5 – 3 тижні C. 4 – 6 тижнів D. 8 – 10 тижнів E. 12 – 16 тижні…Читать продолжение »

Эпидемиология — страница 17

321 При групповых заболеваниях менингококковой инфекцией в закрытых коллективах накладывают карантин. Сколько времени он продолжается? A. 5 дней B. 6 дней C. 7 дней D. 10 дней E. 14 дней 322 При проведении эпидемиологического обследования очага инфекции не требуется: A. выявлять источник…Читать продолжение »

Основы цитологии, общей эмбриологии и общей гистологии — страница 14

261 Какая органелла содержит рибосомы? A. Агэс. B. Митохондрия. C. Центросома. D. Гэс. E. Комплекс гольджи. 262 Назовите органеллы специального назначения? A. Джутики, реснички, микротрубочки, микроворсинки, миофибриллы. B. Центросома, джутики, реснички, нейротрубочки, миофибриллы. C. Микрофиламенты, агэс, центросома, джутики, реснички, микротрубочки. D. Нейротрубочки,…Читать продолжение »

ПРОПЕДЕВТИКА Основні методи обстеження хворих у клініці внутрішніх хвороб — страница 100

1981 Пацієнт К., 25 років, переніс 4 роки тому вірусний гепатит В. В теперішній час висловлено припущення про формування цирозу печінки. Яке додаткове обстеження допоможе встановити діагноз? A. Визначення рівня трансаміназ. B. Протеїнограма. C. Пункційна біопсія печінки. D. Визначення маркерів гепатиту В.…Читать продолжение »