441 Протягом якого часу (літньої пори) комахи (членистоногі, безхребетні тощо) можуть перетворити труп дорослої людини в скелет?
 • A. 1,5 – 2 тижні
 • B. 2,5 – 3 тижні
 • C. 4 – 6 тижнів
 • D. 8 – 10 тижнів
 • E. 12 – 16 тижні

442 Протягом якого часу за сприятливих умов труп дорослої людини може перетворитись у мумію?
 • A. за 1 міс.
 • B. за 1,5 міс.
 • C. за 2-3 міс.
 • D. за 4-5 тижнi
 • E. за 2-3 тижнi

443 Протягом якого часу після смерті трупне заклякання у звичайних умовах спостерігається на трупі ?
 • A. 1 – 2 доби
 • B. 3 – 4 доби
 • C. 5 – 6 діб
 • D. 7 – 8 діб
 • E. 9 – 10 діб

444 Протягом якого часу при електричному подразненні мПязів трупа за певною методикою вони реагують на струм ?
 • A. 16-18 год.
 • B. 10-14 год.
 • C. 20-24 год.
 • D. 28-32 год.
 • E. 36-40 год.

445 Ранні трупні явища – це посмертні зміни, які відбуваються в трупі протягом:
 • A. 1-2 доби
 • B. 3-4 доби
 • C. 5-7 доби
 • D. 8-12 доби
 • E. 13-18 доби

446 Ряд питань, що виникає у слідчій практиці і пов’язаний зі смертю, не може бути вирішений без:
 • A. Знань про обставини випадку
 • B. Вивчення матеріалів слідчих справ
 • C. Знань основ судово – медичної танатології
 • D. Ексгумації трупа
 • E. Рентгенографії його голови та грудей

447 Серед перерахованих ознак смерті вкажіть абсолютну
 • A. Блідість шкіри
 • B. Відсутність свідомості
 • C. Самопереварювання тканин під впливом ферментів
 • D. Втрата чутливості до больових та інших подразників
 • E. Ознака Бєлоглазова

448 Серед темпів вмирання своїми морфологічними ознаками чітко виділяється смерть…
 • A. Несподівана
 • B. Гостра
 • C. Різка
 • D. Раптова
 • E. Нагла

449 Скільки відсотків ваги втрачає зазвичай труп при муміфікації?
 • A. 20-30
 • B. 40-50
 • C. 60-75
 • D. 75-90
 • E. більше 90

450 Скільки часу в середньому у більшості випадків відновлюються у своєму кольорі трупні плями при натискуванні на них у стадії гіпостазу?
 • A. 10 – 30 сек
 • B. 1 – 5 хв
 • C. 10 – 12 хв
 • D. 15 – 20 хв
 • E. 30 –40 хв

451 Скільки часу при розвитку трупних плям триває гіпостаз?
 • A. 2 – 3 год
 • B. 4 – 5 год
 • C. 6 – 8 год
 • D. 10 – 12 год
 • E. 18 – 20 год

452 Смерть – явище загально біологічне: помирає все, що живе. У якому зв’язку знаходяться життя і смерть?
 • A. Це тимчасова умовність процесів життя і смерті
 • B. Це різні стани організму, що не залежать один від одного
 • C. Це єдиний процес, єдність протилежностей
 • D. З настанням смерті життя людини не закінчується.
 • E. Смерть розглядається незалежно від життя.

453 Стадія імбібіції у розвитку трупних плям у більшості випадків розвивається після:
 • A. 16 год
 • B. 20 год
 • C. 24 год
 • D. 36 год
 • E. 48 год

454 Стан, при якому людина за всіма ознаками подібна на мерця, а в дійсності жива, називається:
 • A. Клінічна смерть
 • B. Уявна смерть
 • C. Біологічна смерть
 • D. Агональна смерть
 • E. Тимчасова смерть

455 Стан, при якому після зупинки дихання і серцебиття можливе відновлення життєвих функцій організму, називається:
 • A. Уявна смерть
 • B. Клінічна смерть
 • C. Біологічна смерть
 • D. Тимчасова смерть
 • E. Гостра смерть

456 Стан, при якому розвиваються необоротні зміни в корі головного мозку та в інших органах, називається:
 • A. Уявна смерть
 • B. Клінічна смерть
 • C. Біологічна смерть
 • D. “Виліковна” смерть
 • E. Агональна смерть

457 Судово-медична експертиза трупа як правило виконується:
 • A. одним лікарем
 • B. консиліумом лікарів
 • C. комісійно
 • D. кількість лікарів не обмежена
 • E. комплексно

458 Судово-медичному дослідженню підлягають:
 • A. трупи осіб, що померли раптово
 • B. трупи осіб, що померли насильною смертю
 • C. трупи невідомих осіб
 • D. трупи новонароджених, які померли поза лікарняним закладом
 • E. все наведене

459 Суправітальні реакції спостерігаються в ….
 • A. період клінічної смерті
 • B. преагональний період
 • C. супратермінальний період
 • D. період від смерті організму до відмирання окремих тканин і органів
 • E. супраментальний період

460 Торф’яне дублення відносять до … трупних явищ.
 • A. ранніх
 • B. незворотних
 • C. пізніх руйнуючих
 • D. пізніх консервуючих
 • E. специфічних

Добавить комментарий