121 При нагрівному мікрокліматі збільшується ризик таких захворювань:
 • A. Інфекційні захворювання, хвороби серця
 • B. Хронічні хвороби нирок
 • C. Хвороби крові
 • D. Хронічні захворювання органів дихання
 • E. Хронічні хвороби шкіри

122 При охолоджуючому мікрокліматі збільшується ризик таких захворювань:
 • A. Інфекційних, хронічних захворювань органів дихання, хронічні хвороби нирок
 • B. Хвороби крові
 • C. Хвороби шкіри
 • D. Хвороби серця
 • E. Хронічний холецистит

123 При розрахунку гранично-допустимого скиду стічних вод у водні об’єкти з високим рівнем забруднення можна не враховувати:
 • A. Асиміляційну здатність водного об’єкту
 • B. ГДК шкідливих речовин у воді водних об’єктів
 • C. Фонові концентрації забруднюючих речовин
 • D. Взаємовплив хімічних речовин в водоймі
 • E. Ступінь розбавлення

124 При якій системі каналізації знешкодженню піддаються побутові, виробничі і перша порція атмосферних вод?
 • A. Загальна сплавна
 • B. Роздільна повна
 • C. Роздільна неповна
 • D. Напівроздільна
 • E. Мала

125 При якій системі каналізації знешкодженню піддаються тільки побутові і виробничі стічні води?
 • A. Загальносплавна
 • B. Роздільна
 • C. Напівроздільна
 • D. Мала
 • E. Роздільна неповна

126 Прийому на полігони для знешкодження і поховання токсичних промислових відходів підлягає все, окрім:
 • A. промислові відходи усіх класів небезпеки, для яких не розроблені методи утилізації
 • B. радіоактивні відходи
 • C. промислові відходи I i II класів небезпеки
 • D. нафтопродукти, які не підлягають регенерації
 • E. Правильної відповіді немає

127 Природні геохімічні провінції грають провідну роль у виникненні захворювань:
 • A. епідемічних
 • B. ендемічних
 • C. пандемічних
 • D. природно-осередкових
 • E. спадкових

128 Причиною забруднення грунту важкими металами може бути надмірне внесення до нього:
 • A. пестицидів
 • B. калійних добрив
 • C. фосфорних добрив
 • D. полімікродобрив
 • E. азотних добрив

129 Процеси денітрифікації в грунті — це процеси:
 • A. окислювальні
 • B. відновні
 • C. окислювально-відновні
 • D. обмінні
 • E. фізіологічні

130 Реакції тонізуючого типу спостерігаються при:
 • A. При низькому атмосферному тиску в хворих гіпертонічною хворобою
 • B. При високому атмосферному тиску у хворих гіпертонічною хворобою
 • C. При високій вологості повітря
 • D. При високій температурі повітря
 • E. При низькій температурі повітря

131 Розмір санітарно-захисної зони станції аерації по очищенню стічних вод залежить від:
 • A. впорядкування території СЗЗ
 • B. рельєфу місцевості
 • C. продуктивності очисних споруд
 • D. характеру промислових підприємств в місті
 • E. характеру підстилаючої поверхні

132 Розміщення полігонів для знешкодження і заховання токсичних промислових відходів не дозволяється:
 • A. у місцях, які затопляються повіневими водами
 • B. на ділянках зі стоянням грунтових вод на рівні не менше 5-х м від нижнього рівня заховання відходів
 • C. на ділянках зі слабофільтруючими грунтами (глина, суглинок, сланці)
 • D. на ділянках, які не годяться для сільського господарства
 • E. у відпрацьованих кар’єрах

133 Санітарна очистка населених пунктів на всій території має бути:
 • A. Планово-регулярною
 • B. Не регламентується
 • C. Заявною
 • D. Щоденною
 • E. Щомісячною

134 Санітарна очистка населених пунктів на всій території має бути
 • A. планово-регулярною (контейнерною)
 • B. планово-поквартирною (безтарною, дзвінковою)
 • C. планово-подвірною (заявною)
 • D. Позапланово при потребі
 • E. По епідемчним показникам

135 Санітарне очищення — це збірання, видалення і знешкодження:
 • A. твердих побутових відходів
 • B. твердих побутових та рідких відходів з неканалізованих населених місць
 • C. твердих побутових і промислових відходів, рідких відходів з неканалізованих населених місць, вуличного змету
 • D. твердих побутових і промислових відходів
 • E. твердих промислових відходів

136 Сезонний підйом яких захворювань відмічається восени?
 • A. Загострення виразкової хвороби
 • B. Загострення хвороб крові
 • C. Загострення хвороб шкіри
 • D. Загострення хвороб органів дихання
 • E. Загострення хвороб нирок

137 Сезонний підйом яких захворювань не відмічається восени?
 • A. Загострення виразкової хвороби
 • B. Загострення гіпертонії
 • C. Загострення хронічного холециститу
 • D. Інфаркти
 • E. Ангіни

138 Скид неочищених стічних вод у водні об’єкти дозволяється:
 • A. Не дозволяється
 • B. За умови техніко-економічного обгрунтування
 • C. Якщо речовини, що містяться в стічних водах, нетоксичні.
 • D. Якщо речовини, що містяться в стічних водах нестабільні
 • E. Дозволяється, якщо об’єм водойми великий

139 Скид неочищених стічних вод у водні об’єкти дозволяється:
 • A. Дозволяється без обмежень
 • B. Якщо умови змішування і розбавлення стічних вод дозволяють зберегти якість води водного об’єкту у найближчому пункті водокористування
 • C. За умови техніко-економічного обгрунтування
 • D. Якщо речовини, що містяться в стічних водах, нетоксичні.
 • E. Якщо речовини, що містяться в стічних водах нестабільні

140 Скид стічних вод у водні об’єкти в межах населеного пункту:
 • A. Забороняється
 • B. Дозволяється без обмежень
 • C. Дозволяється за погодженням з місцевими органами влади
 • D. Дозволяється, якщо концентрація хімічних речовин не перевищує ГДК
 • E. Дозволяється, якщо хімічні речовини не токсичні

Добавить комментарий